Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2020

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 12 năm 2020.
       Theo đó, trong tháng 12/2020 tổ chức 05 khoá sát hạch lái xe ô tô các hạng vào các ngày ​03, 09, 16, 23 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt Úc, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
      Nội dung thông báo: 1836.pdf