Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến  
14/05/2018
Ngày 11/5/2018, Sở GTVT ban hành Văn bản số 439/SGTVT-PCAT về việc xin ý kiến đóng góp tham gia góp ý Dự thảo QĐ của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh
09/05/2018
Ngày 09/5/2018 Sở GTVT ban hành văn bản số 577/SGTVT-PCAT về việc tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế QĐ số 46/2013/QĐ-UBND ngày 9/9/2013 của UBND tỉnh quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam.
18/04/2018
Ngày 17/4/2018, Sở GTVT Hà Nam ban hành Văn bản số 439/SGTVT-PCAT xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND