Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác kiểm soát tải trọng xe tại các nhà máy, mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện  
Công tác kiểm soát tải trọng xe tại các nhà máy, mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh
Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Thanh tra sở đã tổ chức lực lượng kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các nhà máy, mỏ khai thác, sản xuất và cung ứng vật liệu trên địa bàn đối với 08 doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-SGTVT, ngày 26/01/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. Thanh tra sở đã ban hành Quyết định số 134/QĐ-TTr ngày 21/9/2018 về kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các nhà máy, mỏ khai thác, sản xuất và cung ứng vật liệu trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2018, Thanh tra sở đã tổ chức lực lượng kiểm tra việc chấp hành các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các nhà máy, mỏ khai thác, sản xuất và cung ứng vật liệu trên địa bàn đối với 08 doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành, Công ty TNHH bao bì Hà Nam, Công ty Cổ phần khoáng sản Tân Thủy, Công ty TNHH Thống Nhất, Công ty TNHH Thái Sơn, Công ty cổ phần khai thác chế biến đá Minh Sơn, Công ty CPĐT và phát triển Bắc Hà, Công ty TNHH xây dựng và thương mại HTP. Qua kiểm tra 06 doanh nghiệp vi phạm về bốc xếp hàng hóa trên xe ô tô, xử phạt 06 phương tiện vi phạm, phạt tiền 10,5 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự; góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vận tải, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.​/.


Thanh tra Sở