Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

Tin tức sự kiện  
Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023
  

Ngày 22/12/2022, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở; Trưởng, phó các phòng quản lý nhà nước; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thị xã, thành phố và các thành phần liên quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; ý kiến tham luận của các đơn vị nhằm làm rõ hơn các kết quả đã đạt được cũng như đánh giá phân tích các tồn tại, nguyên nhân và bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động chương trình thi đua năm 2023.

Năm 2022, ngành GTVT Hà Nam triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tuy được kiểm soát nhưng vẫn có những diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân; tình trạng giá cả một số hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; một số lĩnh vực của ngành cũng bị tác động ảnh hưởng lớn, đặc biệt là công tác vận tải, công tác đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, công tác giải ngân vốn đầu tư công; ngoài ra, tình trạng vi phạm liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn còn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận nhân dân còn hạn chế… Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Bộ GTVT; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo sở và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; ngành GTVT đã phát huy truyền thống đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được cụ thể như sau:

1. Tích cực tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của HĐND, UBND tỉnh theo chương trình công tác; tham mưu kịp thời các cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển GTNT, xây dựng đầu tư hệ thống Quốc lộ, tỉnh lộ, các quy hoạch chi tiết chuyên ngành.

2. Công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, kế hoạch nâng cao chỉ số Cải cách hành chính, các nội dung chuyển đổi số thuộc phạm vi trách nhiệm của Ngành; kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tại Sở phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp; duy trì hệ thống Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở.

3. Công tác quản lý hoạt động vận tải: Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh những năm trước và các tháng đầu năm, song chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường quản lý giá, nâng cao chất lượng vận tải và dịch vụ vận tải.

4. Công tác bảo đảm TTATGT: tăng cường hệ thống trang thiết bị ATGT trên các tuyến đường, siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực đầu nguồn hàng (cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hoá lên xe ô tô…) theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao do đó góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế được tình trạng xe quá tải trên địa bàn.

5. Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác quản lý các dự án đầu tư được chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Một số công trình, dự án trọng tâm tiếp tục được đầu tư, một số công trình được đưa vào khai thác, sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

6. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng, tăng cường; bảo đảm khai thác hiệu quả, an toàn, giao thông thông suốt êm thuận, đặc biệt những ngày trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết, sự kiện chính trị của địa phương. Công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn được giao.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng trọng tâm, trọng điểm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

8. Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đúng quy định; Làm tốt công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, các đơn vị tạo sự ổn định, đồng thuận trong cơ quan. Rà soát, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các Nghị định mới của Chính phủ trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; tăng cường hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở.

Tuy nhiên, năm 2022 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tiến độ thi công ở một số dự án chậm do những nguyên nhân khách quan và chủ quan thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của sở; tiến độ giải quyết thủ tục để tổ chức triển khai các công trình còn chậm. Tình trạng xe quá tải còn diễn biến phức tạp; các tiêu chí về tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu giảm 5%; vi phạm hành lang, lòng lề đường trên một số tuyến giao thông vẫn tái diễn, chưa xử lý triệt để.  Tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc sở chưa đảm bảo kế hoạch.

Năm 2023, sở sẽ tập trung tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ GTVT; đặc biệt là các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; khắc phục các tồn tại của năm 2022; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023 được UBND tỉnh giao (một số chỉ tiêu chủ yếu: khối lượng vận chuyển hàng hoá 41.520.000 tấn; vận chuyển hành khách 9.343.000 người; thu ngân sách nhà nước 5.394 triệu đồng; giảm tai nạn giao thông > 5%...), triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với phương châm hành động “Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Phát huy truyển thống đi trước mở đường, đoàn kết sáng tạo, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại", phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023, trong tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm sau:

1. Tranh thủ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Bộ GTVT; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và địa phương để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ GPMB để thi công hoàn thành các dự án trọng điểm đang thực hiện, để thực hiện các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Nâng cao hiệu quả điều hành của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, tinh thần chủ động, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc; giao việc đi đôi với đôn đốc kiểm tra; phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho từng phòng ban, đơn vị, cá nhân; tăng cường bám sát cơ sở, hiện trường.

5. Thực hiện tốt việc thông tin báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; thường xuyên nắm vững tình hình, dự báo sớm tình hình để có biện pháp khắc phục, tránh bị động lúng túng.

6. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục rà soát, bổ sung, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ quan; xây dựng nếp sống văn hoá nơi công sở.​