Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành GTVT chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tin tức sự kiện  
Ngành GTVT chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 2/3/2021, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký ban hành Văn bản số 1686/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y Tế GTVT; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 31/TB-VPCP ngày 25/2/2021 nêu trên. 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để chủ động quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn, bảo đảm không chủ quan, không “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. 

Lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát xe cơ giới đi vào TP Hải Phòng

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… 

Bộ GTVT giao cục Y tế GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Công Thương, Bộ Y tế ban hành ngay quy chế bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải qua lại, đi đến vùng, khu vực, địa điểm có dịch, nhất là tại địa bàn kinh tế trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. 

Để bảo đảm mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 


mt.gov.vn