Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ưu tiên các phương tiện vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang

Tin tức sự kiện  
Ưu tiên các phương tiện vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 4009/VPCP-CN ngày 15/6/2021 gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thông và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, về đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang (Công văn số 236/UBND- KTN ngày 2 tháng 6 năm 2021) cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh. 

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không “ngăn sông, cấm chợ” đối với phương tiện của các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh lưu thông khi đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định; chỉ đạo các Sở, ban, ngành có phương án ưu tiên lưu thông nhanh chóng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang để kịp thời tiêu thụ sản phẩm.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Bộ Y tế cần tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các địa phương trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với vận tải hàng hóa; hướng dẫn UBND tỉnh Bắc Giang về việc cấp Giấy xác nhận an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các phương tiện vận chuyển vải thiều qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19./.​


mt.gov.vn