Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ TTHC Sở GTVT theo Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

Thủ tục hành chính SGTVT  
Bộ TTHC Sở GTVT theo Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

A. TTHC mới ban hành

I. Lĩnh vực đường bộ:

1. Thủ tục cấp phù hiệu xe trung chuyển. Tải mẫu đơn

2. Thủ tục cấp lại phù hiệu xe trung chuyểnTải mẫu đơn

3. Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ. Tải mẫu đơn

4. Cấp lại giấy phép xe tập lái. 

5. Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt – Cam pu chia đối với phương tiện phi thương mại. Tải mẫu đơn

6. Thủ tục gia hạn giấy phép liên vận Cam pu chia -  Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Cam pu chia. Tải mẫu đơn 

7. Thủ tục gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ. Tải mẫu đơn

8. Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ được TCĐBVN ủy thác quản lý.Tải mẫu đơn

 II. Lĩnh vực đường thủy: 

Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa. Tải mẫu đơn

Thủ tục đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Tải mẫu đơn.

B. TTHC sửa đổi, bổ sung:

I. Lĩnh vực đường bộ:

1. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.Tải mẫu đơn

2. Thủ tục cấp lại  Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp bị quá hạn, bị mất. Tải mẫu đơn

3. Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp. Tải mẫu đơn

4. Thủ tục đổi GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp. Tải mẫu đơn

5. Đổi GPLX hoặc Bằng lái xe của nước ngoài. Tải mẫu đơn

6. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

7. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

8. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô các hạng

9. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô các hạng

10. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái. Tải mẫu đơn.

 

11.Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Tải mẫu đơn.

12. Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

13. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

14. Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng xe ô tô. Tải mẫu đơn.

15. Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu. Tải mẫu đơn.

16. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tải mẫu đơn.

Lĩnh vực đường thủy nội địa:

1. Thủ tục phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Tải mẫu đơn.

Lĩnh vực Đăng kiểm PTGTVT:

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bán có gắn động cơ.

 

2. Thủ tục Kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và vảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

 


Văn phòng Sở