Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính quý I/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính quý I/2022
Từ tháng 01/2022 đến  15/4/2022, Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp, phạt tiền 384 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp.
       Trong quý 1 đầu năm 2022, Thanh tra sở GTVT Hà Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự ATGT đường bộ, cụ thể: Phối hợp với Trạm KSTTXLĐ và thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên theo thẩm quyền, kết quả: Từ tháng 01/2022 đến  15/4/2022, Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 36 trường hợp, phạt tiền 384 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp.

       Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự; góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vận tải, bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn.


Thanh tra Sở