Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết
Căn cứ văn bản đến số 838 ngày 24/01/2024 về việc dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết.
       Theo đó, thu hồi 01 giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 580/GPKDVT ngày 07/12/2016, có thời hạn đến ngày 07/12/2023 và 01 phù hiệu xe ô tô:
STTBiển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
1
90C-040.721010.16/XT16/12/201607/12/2023Xe Tải
​      Yêu cầu Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam