Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Cầu Rào sang bến xe Vĩnh Niệm tuyến Hà Nam - Hải Phòng

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Cầu Rào sang bến xe Vĩnh Niệm tuyến Hà Nam - Hải Phòng
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT Hải Phòng về việc điều chuyển hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Cầu Rào sang bến xe Vĩnh Niệm tuyến Hà Nam - Hải Phòng
            Theo đó, căn cứ Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định số 108/GĐK-HTX, ngày 30/9/2020 của HTX dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân; Giấy đề nghị số 19/DN-HTX, ngày 01/10/2020 của HTX vận tải Đồng Tâm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng sắp xếp, điều chuyển hoạt động các đơn vị vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nam - Hải Phòng có bến đến bến xe Cầu Rào sang bến xe Vĩnh Niệm, giữ nguyên tần suất và giờ xuất bến.
           Nội dung văn bản: 1523.pdf