Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển ...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về Tổng cục ĐBVN
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các bến xe khách trên địa bàn yêu cầu sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên Lệnh vận chuyển về Tổng cục ĐBVN.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh bến xe khách thực hiện một số nội dung sau: Các bến xe khách từ loại 01 đến loại 4 thực hiện đúng lộ trình về trang bị phần mềm và truyền dẫn dữ liệu quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT như phải thực hiện ngay việc trang bị hoặc nâng cấp phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến theo đúng lộ trình quy định; sử dụng phần mềm và truyền tải dữ liệu liên tục về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định, Trường hợp dữ liệu truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đầy đủ thông tin theo quy định, phải thực hiện nâng cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu... 
        Yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Sở GTVT Hà Nam sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.
​         Nội dung văn bản: 1285.pdf
         Văn bản của Tổng cục ĐBVN: 5176.pdf