Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng ừ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thông báo Giấy phép lái xe mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng ừ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021
      Theo đó, từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/7/2021 Sở GTVT Hà Nam cấp lại 180 giấy phép lái xe khai báo mất. Đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, phát hiện xử lý theo thẩm quyền.
     Danh sách GPLX mất xin cấp lại không còn giá trị sử dụng: 1452.pdf​​