Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị vận tải trên địa bàn triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
     Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam hướng dẫn triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa như sau::
    1. Đơn vị vận tải kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở Giao thông vận tải):
        Đơn vị vận tải có nhu cầu để nhận Giấy nhận diện truy cập Cổng dịch vụ theo Hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN (đính kèm Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa Ban hành kèm theo Văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN.MT&HTQT ngày 25/8/2021 của Tổng cục ĐBVN). Đơn vị vận tải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai; việc kê khai phải trung thực, nếu khai báo không đúng sự thật là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự. 
       Phần mềm đưa vào thử nghiệm từ 18h00 ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 26/8/2021 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h00 ngày 26/6/2021. 
      Trong quá trình vận hành, các đơn vị vận tải có khó khăn, vướng mắc và có ý kiến gửi về Sở GTVT Hà Nam qua địa chỉ mail: nguyentoannang.ntn@gmail.com hoặc qua số điện thoại Zalo: 0943320933 để Sở GTVT Hà Nam tổng hợp gửi Tổng cục ĐBVN xem xét, xử lý, hoàn thiện. 
     2. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn Doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin 2 Giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19​.
     Nội dung chi tiết văn bản: 1445.pdf