Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hà...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.
      Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Kết quả như sau: 33 đơn vị​ kinh doanh vận tải có xe vi phạm về tốc độ​, ​​52 xe vi phạm về tốc độ, 791 đơn vị kinh doanh vận tải có xe chưa truyền dữ liệu, 1629 xe chưa truyền dữ liệu.
      Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn lên Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/9/2020. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và báo cáo về sở trước ngày 20/9/2020.
      Nội dung văn bản:1326.pdf
      Danh sách các phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành​: DS phương tiện không truyền dữ liệu.xlsx
      Danh sách các đơn vị có xe vi phạm tốc độ: DS đơn vị có xe vi phạm tốc độ.docx