Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường QL21 địa bàn xã Liêm Phong

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công tác giải tỏa hành lang tuyến đường QL21 địa bàn xã Liêm Phong
Ngày 29/10/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Liêm Phong, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến QL21 thuộc địa bàn với chiều dài 2,1 km
     Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-TTr ngày 17/9/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về xử lý, giải tỏa vi phạm lòng lề đường, phạm vi đất của đường bộ đã đền bù giải phóng mặt bằng trên các tuyến quốc lộ do Sở quản lý. 

     Ngày 29/10/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Liêm Phong, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến QL21 thuộc địa bàn với chiều dài 2,1 km, kết quả: Di chuyển 40 khối đá cảnh, 36 chậu đá cảnh, phát quang cây cối cản tầm nhìn bên đường. Kết thúc đợt giải tỏa, các bên tiến hành bàn giao mặt bằng đã giải tỏa cho đơn vị quản lý đường và chính quyền địa phương xã Liêm Phong quản lý, chống tái lấn chiếm.

Quá trình giải tỏa vi phạm được thực hiện kiên quyết, triệt để; được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sau giải tỏa đã tạo đường thông, hè thoáng, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.


     
Thanh tra Sở