Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga)

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga)
Căn cứ Công văn số 19/CV- QC ngày 12/12/2023 của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường (tỉnh Hà Nam) về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (tỉnh Hà Nam) đi Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường.
  Nội dung văn bản: 2510.pdf