Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sở GTVT vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
     Theo đó, để đảm bảo việc kết nối liên thông, đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương tiện và hàng hoá, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hoá; Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thẻ nhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch​ tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ .
     Nội dung hướng dẫn: 1158.pdf