Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy chữa cháy năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy chữa cháy năm 2020
         Ban Chỉ huy PCCC, Đội phòng cháy chữa cháy của Sở thường xuyên tuyên truyền vận động CBCC, NLĐ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo các quy định của pháp luật về PCCC,  qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện công tác PCCC. Sở đã xây dựng kế hoạch và phương án phòng cháy chữa cháy; Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, bình chữa cháy, hệ thống cung cấp nước cứu hỏa; nhắc nhở cán bộ, công chức sắp xếp phòng làm việc, hồ sơ ngăn nắp, thông thoáng. Phân công cán bộ kiểm tra hệ thống PCCC, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ; bố trí các bình chữa cháy ở nơi thuận tiện và dễ nhìn thấy, đảm bảo an toàn và thuận tiện; kiểm tra và bảo quản tốt các bình phòng cháy chữa cháy. Niêm yết nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi cần thiết. Phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh thực hiện kiểm tra công tác PCCC tại Văn phòng Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.​
       Trong năm Sở phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam với các nội dung như: Tình hình cháy, nổ và các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác PCCC, các kiến thức cơ bản về PCCC, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cơ bản, quy trình cứu chữa đối với một vụ cháy, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy, tính năng tác dụng, cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra bình chữa cháy các loại (khí CO2, bột chữa cháy) và thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định, Hướng dẫn thoát nạn cho Đội PCCC cơ sở. Kết quả 100% đội viên Đội PCCC cơ sở tham gia đều nắm vững các kiến thức cơ bản về PCCC, biết thao tác sử dụng các phương tiện PCCC được trang bị để xử lý các sự cố cháy xảy ra và di chuyển thoát nạn.