Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam.
      Theo đó, Sở GTVT Hà Nam hướng dẫn hoạt động vận tải cho các tỉnh phía nam, đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh​.
      Nội dung văn bản: 1144.pdf