Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các Bến xe khách trên địa bàn và Thanh tra Sở tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá xì gà.
          Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 
          Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/6/2018 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà; 
          Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình: 
         - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga...); đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá xì gà. 
        - Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga...) từ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển vào các địa bàn nội địa. 
         Các Bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kiên quyết từ chối vận chuyển trái phép thuôc lá xì gà. Thủ trưởng bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển đặc biệt là các loại thuốc lá xì gà tại đơn vị mình.