Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
    Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật đảm bảo thiết bị lắp đặt trên xe hoạt động tốt; Bố trí cán bộ tăng cường theo dõi thông qua dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình (GSHT) đối với các xe đang hoạt động vận tải. Tuyệt đối tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid- 19, quy định về giãn cách theo các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera trên xe phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi hình hảnh trên xe để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các vi phạm (nếu có).
Đồng thời Sở yêu cầu Thanh tra Sở và phòng QLVTPTNL tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và thực hiện trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục ĐBVN để phát hiện vi phạm và xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định​.
     Nội dung văn bản: 1398.pdf