Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
            Theo đó, Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BCĐ, ngày 16/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn 1, 2, 3 Phú Đa, Sở GTVT Hà Nam thông báo từ 0h00 ngày 16/5/2021 cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô(xe chở khách, hàng hóa) trên địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Các phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động đi qua địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân không dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa. Trường hợp đặc biệt hoạt động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng dịch trong hoạt động vận tải theo Thông báo số 618/S.GTVT-QLVT-PTNL, ngày 01/5/2021; Công văn số 675/S.GTVT-VP ngày 12/5/2021; Công văn số 702/S.GTVT-QLVT-PTNL, ngày 14/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid -19 trong ngành GTVT; các văn bản chỉ đạo liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid19, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covi19 tỉnh, Tổng Cục ĐBVN và Sở GTVT Hà Nam đã ban hành​.
            Nội dung thông báo: 705.pdf