Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp tháng 01 - 02/2021

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp tháng 01 - 02/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp tháng 01 và tháng02/2021.
        Theo đó, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 15/02/2021 Sở GTVT Hà Nam cấp 24 giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô và 86 phù hiệu xe ô tô các loại còn hiệu lực sử dụng. Trong đó, 05 phù hiệ xe chạy tuyến cố định, 02 phù hiệu xe công ten nơ, 13 phù hiệu xe đầu kéo, 12 phù hiệu xe hợp đồng, 37 phù hiệu xe tải và 17 phù hiệu xe taxi.
         Danh sách GPKDVT và phù hiệu xe được cập: TB GPKD, PHÙ HIỆU CẤP T01, 02-2021.pdf