Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/20...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/9/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo danh sách 377 phù hiệu và 96 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/9/2020.
         Theo đó, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/9/2020 Sở giao thông vận tải Hà Nam cấp ​377 phù hiệu các loại và 96 Giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (​​60 Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô, 04 Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công ten nơ, 32 Giấy phép kinh doanh vận tải ​hành khách theo hợp đồng).
         Danh sách chi tiết: 1386.pdf