Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/202...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020.
      Theo đó, từ ngày 16/9/2020 đến ngày 15/10/2020. Sở cấp 20 Giấy phép kinh doanh vận tải và 70 phù hiệu ô tô các loại.
      Danh sách GPKDVT và phù hiệu ô tô được cấp: 1612.pdf
Phòng QLVNTPNL