Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022
      Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022. Theo đó, trong tháng 10 tổ chức 07 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 02, 09, 16, 23 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung chi tiết: 1537.pdf