Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022
      Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 10/2022. Theo đó, trong tháng 10 tổ chức 07 khoá sát hạch lái xe mô tô hạng A1 vào các ngày 02, 09, 16, 23 và 30 của các cơ sở đào tạo: Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Hà Nam và Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện. Lịch sát hạch cụ thể sau:
          
TT​

THỜI GIAN

 SÁT HẠCH

KHÓACƠ SỞ ĐÀO TẠOĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH
1Sáng 02/10/2022K32

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

2Sáng 09/10/2022K33

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

3Chiều 09/10/2022K24

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

4Sáng 16/10/2022K34

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

5Sáng 23/10/2022K35

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

6Chiều 23/10/2022K25

Trường Trung cấp nghề

GTXD Việt úc

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện

7Sáng 30/10/2022K36

Trung tâm sát hạch lái xe

CGĐB Hà Nam

Trung tâm sát hạch lái xe

đủ điều kiện