Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu bằng hình th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu bằng hình thức trực tuyến
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo thực hiện thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu bằng hình thức trực tuyến.
    Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin hoàn thiện tái cấu trúc các quy trình, đơn giản hóa để cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Sở các thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu​. Giao thông vận tải Hà Nam thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn biết và thực hiện các thủ tục hành chính về cấp, cấp đổi Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu bằng hình thức trực tuyến trên một trong hai hệ thống https://dichvucong.gov.vn hoặc https://qlvt.mt.gov.vn./.