Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo về việc phương tiện không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu
Căn cứ quyết định số G01.801.859.308-981-24-000234/QĐ-XPHC ngày 06/02/2024 của Công an huyện Mỹ Đức về việc xử phạt hành chính và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT thông báo cho Công ty TNHH Thắng Lan và các cơ quan liên quan, phương tiện mang biển kiểm soát 90C – 104.40 thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty TNHH Thắng Lan bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) 02 tháng Số CO3522000073 từ ngày 06/02/2024 đến hết ngày 06/04/2024.
     Nội dung chi tiết thông báo" ​402.pdf