Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đối với Công ty TNHH Thắng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đối với Công ty TNHH Thắng Lan
Ngày 05/10/2022, Sở GTVT ban hành Quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đối với Công ty TNHH Thắng Lan.
    Theo đó, ​Kể từ ngày 05/10/2022 Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu của Công ty TNHH Thắng Lan không còn hiệu lực. 
     Nội dung chi tiết: ​363.pdf