Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi phù hiệu xe ô tô tải 90C-045.82

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thu hồi phù hiệu xe ô tô tải 90C-045.82
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô tải 90C-045.82 do Sở GTVT Hà Nam cấp cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung.
      Theo đó, ngày 21/8/2020 Thanh tra Sở GTVT Hà Nội có văn bản đề xuất thu hồi phù hiệu xe ô tô tải BKS 90C - 045.82​ do Sở GTVT Hà Nam cấp cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung​ với lý do khi thay đổi chủ sở hữu phương tiện không thực hiện cấp lại phù hiệu quy định tại Khoản 6 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn phù hiệu xe tải số 1321, do Sở GTVT Hà Nam cấp cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chung (phù hiệu cấp ngày 23/01/2017, có giá trị đến ngày 22/01/2024) có hiệu lực từ ngày 09/9/2020.
      Nội dung quyết định: QĐ351.pdf