Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Công điện số 1699/CĐTTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch b...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện Công điện số 1699/CĐTTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách, các ​cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh​ và các  phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện Công điện số 1699/CĐTTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19​
     Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số các nhiệm vụ như: Quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020, Công văn số 1666/TTg - KGVX ngày 26/11/2020, Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020, Công văn số 1776/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16/11/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam; Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 5K, Dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết, Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid- 19 tỉnh và Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định và văn bản số 31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh.
      Nội dung văn bản: 1985.pdf