Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án,công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho các Chủ đầu tư công trình giao thông, các Ban Quản lý dự án công trình giao thông; Doanh nghiệp dự án xây dựng giao thông, các Nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông và đơn vị Tư vấn công trình giao thông.
       Nội dung Quyết định 1811/QĐ-BGTVT​: ​QĐ 1811.pdfHD QĐ 1811.pdf