Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền cài đặt,sử dụng ứng dụng PCTT và ứng dụng PC-Covid

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền cài đặt,sử dụng ứng dụng PCTT và ứng dụng PC-Covid
Sở GTVT vừa có văn bản tuyên truyền các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn, các Bến xe khách trên địa bàn và các đơn vịkinh doanh vận tải bằng đường bộ, đường thủy trên địa bàn cài đặt,sử dụng ứng dụng PCTT và ứng dụng PC-Covid.
            Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý cài đặt, sử dụng ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PCCovid) và ứng dụng phòng, chống thiên tai (PCTT) trên điện thoại thông minh. ​