Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX
Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX  tránh hiện tượng quảng cáo, mời chào bán giấy phép lái xe (GPLX) giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu tiền học sai quy định…
      Theo đó, để kịp thời ngăn ngừa tình trạng quảng cáo, mời chào bán giấy phép lái xe (GPLX) giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu tiền học sai quy định… và tuyên truyền hiểu biết đến mọi tầng lớp nhân dân trong công tác Đào tạo, sát hạch cấp GPLX, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và theo các quy định của pháp luật. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến mọi tầng lớp nhân dân có nhu cầu học và thi cấp GPLX, đăng ký Đào tạo, sát hạch tại các Cơ sở Đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo nhân dân không đến các Cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe nằm ngoài danh sách trên đã được Sở GTVT công khai trên địa bàn tỉnh để đăng ký Đào tạo, sát hạch lái xe, tránh bị đối tượng xấu lừa gạt thu tiền học sai quy định, chào mời bao đỗ thi cấp GPLX và bán GPLX giả dẫn đến vi phạm pháp luật,  kiểm tra, xử lý các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) quảng cáo, mời chào bán giấy phép lái xe (GPLX) giả, bao đỗ thi cấp GPLX, lừa gạt thu tiền học sai quy định.
       Nội dung chi tiết và danh sách các Cơ sở Đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh​: ​1711.pdf