Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu giám sát thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 – Km1...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu giám sát thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 – Km105+450, Km111+00 – Km112+300, QL.21, tỉnh Hà Nam
         

Sở GTVT Hà Nam vừa ký quyết định số 285/QĐ-SGTVT về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu giám sát thi công xây dựng thuộc công trình: Sửa chữa mặt đường đoạn Km106+250 – Km105+450, Km111+00 – Km112+300, QL.21, tỉnh Hà Nam  với các nội dung sau:

Phần thứ nhất: Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

+ Chương I: Yêu cầu về thủ tục chỉ định thầu.

+ Chương II: Tính hợp lệ của HSĐX và tiêu chuẩn đánh giá HSĐX.

+ Chương III: Biểu mẫu.

Phần thứ hai: Điều khoản tham chiếu.

Phần thứ ba: Yêu cầu về hợp đồng.

+ Chương IV: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương V: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VI: Mẫu hợp đồng.

Trên cơ sở quyết định này, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông triển khai thực hiện các công việc tiếp theo quy định hiện hành.  ​


Tin liên quan