Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp biểu đồ chạy xe tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La (BX. Mộc Châu) - Hà Nam (BX.TT Hà Nam)

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp biểu đồ chạy xe tuyến VTHK cố định liên tỉnh Sơn La (BX. Mộc Châu) - Hà Nam (BX.TT Hà Nam)
Sở Giao thông Vận tải Hà Nam vừa có văn bản phúc đáp Sở Giao thông vận tải Sơn La vềviệc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến BX Mộc Châu đi BX Trung tâm Hà Nam và ngược lại.
Theo đó, S Giao thông Vn ti Hà Nam phúc đáp đi vi đngh biu đchy xe tuyến VTHKCĐ liên tnh BX. Mc Châu (Sơn La) -BX. Trung tâm Hà Nam (Nam) ca SGiao thông Vn ti Sơn La như sau:
Tên tuyến: Sơn La đi Hà Nam và ngưc li
Mã tuyến: 2690.8211.A.
Hành trình chy xe: BX.Trung tâmHà Nam (TP.Ph) -QL1A-Văn Đin -TL70A -Phùng Hưng (Hà Đông)-QL6 -TP.Hòa Bình -BX.Mc Châu và ngưc li.
C ly vn chuyn: 250Km
Schuyến: 15 chuyến/ tháng
Gixut bến ti Bến xe Mc Châu: 05h00’ ngày lÂm lch.
Gixut bến ti Bến xe TT. Hà Nam: 05h30’ ngày chn Âm lch.
Xem nội dung chi tiết: 926.pdf
Phòng QLVTPTNL
Tin liên quan