Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 28/12/2023 của Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam   quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường.
      Theo đó, Sở GTVT thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường theo giấy đề nghị đơn đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh. Địa chỉ: TDP Giáp Nhị, Phường Duy Hải, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Giấy phép KDVT bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp lần thứ 1, số GPKD 681/GPKDVT ngày 06/01/2017, có thời hạn đến ngày 06/01/2024. Yêu cầu Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và nộp toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam .
     Danh sách phù hiệu thu hồi:
STT​Biển kiểm soátSố phù hiệuNgày cấpNgày hết hạnLoại hình
190C-062.23   Xe Tải