Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc
      Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc. Theo đó, Căn cứ Đơn ngừng kinh doanh vận tải của Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam Quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu xe của Công ty cổ phần xây dựng Đai Phúc (Giấy phép KDVT bằng xe ô tô số 504/GPKDVT ngày 23/8/2016 do Sở GTVT Hà Nam cấp). Lý do thu hồi: Theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải quy định tạ iĐiểm c Khoản 6 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ (đơn vị xin ngừng kinh doanh vận tải).
     Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu trên và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được Sở GTVT Hà Nam cấp cho đơn vị về Sở GTVT Hà Nam chậm nhất trong vòng 07ngày kể từ ký Quyết định này. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải ngay sau khi Quyết định có hiệu lực.
     Nội dung quyết định và danh sách phù hiệu xe ô tô của Công ty cổ phần xây dựng Đại Phúc: QĐ182.pdf
Tin liên quan