Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 10/2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 10/2022
      Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo hạch lái xe ô tô tháng 10/2022. Theo đó, trong tháng 10/2022 tổ chức 05 khoá hạch lái xe ô tô vào các ngày 8, 15, 19, 22 và 29 của các cơ sở đào tạo lái xe: Trường Trung cấp nghề GTXD Việt úc và Trường Trung cấp KTKT Hà Nam tại các Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện.
     Nội dung chi tiết: 1538.pdf