Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các trung tâm đăng kiểm phương tiện trên địa bàn tiếp tục triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải.
       Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện xe thuộc diện phải lắp camera (xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo) quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Thời gian thực hiện đảm bảo xong trước ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.
       Nội dung văn bản: 2329.pdf
Tin liên quan