Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho  phương tiện vận tải hàng hóa.
      Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thông báo một số nội dung sau: 
      1. Hệ thống cấp Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa có mã QRCode trên địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn sẽ không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin từ 18h00 ngày 26/8/2021. 
     2. Để đăng ký mới, đề nghị các đơn vị vận tải trên địa bàn truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe. 
   3. Các xe đã được cấp mã QR Code trước thời điểm 18h00’ ngày 26/8/2021 tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực đề nghị truy cập địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận mã QR Code mới. Sau khi nhận được mã QR Code mới, đề nghị in và dán lên xe. 
    Nội dung văn bản: ​1469.pdf