Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam
  UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định số 1362/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
  Nội dung chi tiết Quyết định: QĐ 1362 CÔNG BỐ TTHC.pdf