Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT năm 2020 (áp dụng từ ngày 29/9/2020)

Thủ tục hành chính SGTVT  
Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở GTVT năm 2020 (áp dụng từ ngày 29/9/2020)

STT
Tên thủ tục hành chínhMẫu đơnMức độGhi chú
I Lĩnh vực đăng kiểm   
1Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ: ĐK.1.docx
 
 2
QĐ 3003/QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
2Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở người bốn bánh có gắn động tham gia giao thông trong khu vực hạn chế: ĐK.2.docx
  2
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
3Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động tham gia giao thông: ĐK.3.docx
  2
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
4Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo: ĐK.4.docx
     MĐK.4.docx  2
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
5Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa: ĐK.5.docx
 
 2
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
II Lĩnh vực đường bộ   
 1Cấp mới GPLX: ĐB.1.docx
 MĐB.1.docx
4
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
2Cấp lại Giấy phép lái xe: ĐB.2.docx
 MĐB.2.docx
3
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
3Đổi Giấy phép lái xe  do ngành Giao thông Vận tải cấp: ĐB.3.docx
 MĐB.3.docx
4​
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
4Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp: ĐB.4.docx
 MĐB.4.docx
3
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
5Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp: ĐB.5.docx
 MĐB.5.docx
3
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
6Đổi Giấy phép lái xe  hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam: ĐB.6.docx
 MDB.6.docx
3
 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
7Cấp Giấy phép xe tập lái: ĐB.7.docx
 MĐB.7.docx
3
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
8Cấp lại Giấy phép xe tập lái: ĐB.8.docx
 MĐT.8.docx
3
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
9Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe: ĐB.9.docx
 MĐT.9.docx
4
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
10Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) : ĐB.10.docx
 MĐT.9.docx
4
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
11Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô: ĐB.11.docx
 MĐB.11.docx
4
 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
12Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác: ĐB.12.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
13Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo: ĐB.13.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
14Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động: ĐB.14.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
15Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động: ĐB.15.docx
 MĐT.15.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
16Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện: ĐB.16.docx
 MĐB.16.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
17Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện: ĐB.17.docx
 MĐB.17.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
18Gia hạn giấy phép liên vận Lào -Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào: ĐB.18.docx
 MĐB.18.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
19Cấp Giấy phép liên vận Việt - Cam pu chia: ĐB.19.docx
 MĐB.19.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
20Gia hạn Giấy phép liên vận Cam pu chia -  Việt Nam  cho phương tiện của Cam pu chia tại Việt Nam: ĐB.20.docx
MĐB.20.docx 3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
21Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc: ĐB.21.docx
 MĐB.21.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
22Đăng ký khai thác tuyến: ĐB.22.docx
 MĐB.22.docx
3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
23Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công tennơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt :ĐB.23.docx
 MĐB.23.docx
3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
24Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công tennơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt: ĐB.24.docx
 MĐB.24.docx
3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
25Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: ĐB.25.docx
 MĐB.25.docx
3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
26Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: ĐB.26.docx
 3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
27Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng: ĐB.27.docx
 MĐB.27.docx
3 QĐ 867/QĐ-UBND 
Ngày 06/5/2020
28Đổi GPLX do Bộ quốc phòng cấp: ĐB.28.docx
 MĐB.28.docx
3 QĐ 1295/QĐ-UBND
Ngày 30/6/2020
29Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị) :ĐB.29.docx
 MĐB.29.docx
4  QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 
30Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.30.docx
 MĐB.30.docx
4 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
31Công bố đưa bến xe khách vào khai thác: ĐB.31.docx
 MĐB.31.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
32Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác: ĐB.32.docx
 MĐB.32.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
33Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác: ĐB.33.docx
 MĐB.33.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
34Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác: ĐB.34.docx
 MĐB.34.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
35Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác: ĐB.35.docx
 MĐB.35.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
36Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu: MĐB.36.docx
 MĐB.36.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
37Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố: ĐB.37.docx
 ĐB.37.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
38Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến: ĐB.38.docx
 MĐB.38.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
39Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ĐB.39.docx
 MĐB.39.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
40Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: ĐB.40.docx
 MĐB.40.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
41Cấp Giấy chứng, nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn: ĐB.41.docx
 MĐB.41.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
42Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng: ĐB.42.docx
 MĐB.42.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
43Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: ĐB.43.docx
 MĐB.43.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
44Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất: ĐB.44.docx
 MĐB.44.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
45Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.45.docx
 MĐB.45.docx
4 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
46Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.46.docx
 MĐB.46.docx
3 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
47Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.47.docx
 MĐB.47.docx
4 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
48Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.48.docx
 MĐB.48.docx
4 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
49Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.49.docx
 MĐB.49.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
50Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh: ĐB.50.docx
 MĐB.50.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
51Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh: ĐB.51.docx
 MĐB.51.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
52Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh: ĐB.52.docx
 MĐB.52.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
53Thẩm  định  thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm  thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác: ĐB.53.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
54Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm  thời có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác:ĐB.54.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
55Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ: ĐB.55.docx
 MĐB.55.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
56Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị): ĐB.56.docx
 MĐB.56.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
57Cấp giấy phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác: ĐB.57.docx
 MĐB.57.docx
4 QĐ 1949/QĐ-UBND
Ngày 29/9/2020
III Lĩnh vực đường thủy nội địa   
1Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa: ĐT.1.docx
 MĐT.1.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
2Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa: ĐT.2.docx
 MĐT.2.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
3Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác: ĐT.3.docx
 MĐT.3.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
4Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: ĐT.4.docx
 MĐT.4.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
5Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: ĐT.5.docx
 MĐT.5.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
6Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện  thay đổi tên, tính năng kỹ thuật: ĐT.6.docx
 MĐT.6.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
7Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: ĐT.7.docx
 MĐT.7.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
8Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa: ĐT.8.docx
 MĐT.8.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
9Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện: ĐT.9.docx
 MĐT.9.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
10Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: ĐT.10.docx
 MĐT.10.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
11Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa: ĐT.11.docx
 MĐT.11.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
12Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba) chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản): ĐT.12.docx
 MĐT.12.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
13Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thuỷ nội địa: ĐT.13.docx
 MĐT.13.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
14Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa: MĐT.14.docx
 MĐT.14.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
15Công bố hoạt động cảng thủy nội địa: MĐT.15.docx
 MĐT.15.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
16Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa: MĐT.16.docx
 MĐT.16.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
17Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa: MĐT.17.docx
 MĐT.17.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
18Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa: ĐT.18.docx
 MĐT.18.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
19Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trên đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập: ĐT.19.docx
 4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
20Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với việc thi công các công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương: ĐT.20.docx
 MĐT.20.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
21Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa: ĐT.21.docx
 MĐT.21.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
22Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương: ĐT.22.docx
 MĐT.22.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
23

Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với  đường thủy nội địa địa phương: ĐT.23.docx

 

 MĐT.23.docx
4 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
24Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương: ĐT.24.docx
 MĐT.24.docx
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​
25Công bố hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương: ĐT.25.docx
 
3 QĐ 3003/​QĐ-UBND
Ngày 31/12/2019 ​